top of page
Untitled_Artwork_edited_edited.jpg

حمایت مالی

ما متعهدیم که مجموعه ی جامعی از منابع آموزشی زبان فارسی، برای مخاطبین سنین و سطوح مختلف تهیه و تدوین بنماییم. چنین مجموعه ای شامل کتب آموزشی زبان فارسی، محصولات کمک آموزشی مانند فلش کارت، پوستر، و بازی های متناسب با هر سطح می باشد. بر این باوریم که این ماموریت پرزحمت و پرهزینه بدون حمایت های شما عزیزان میسر نیست. منتظر حمایت های بی دریغ شما هستیم .

پروژه ها

پروژه ها
bottom of page