top of page

با ما در تماس باشید!

ما از شنیدن نظرات شما خوشحال میشویم!

لطفا برای پاسخ به سوالات، ارائه نظرات، و درمیان گذاشتن دغدغه های خود حتما با ما در ارتباط باشید. 

تلفن: (312) 880-9047

Publications@chicagopersianschool.org

آدرس پستی:

3730 West Morse Ave., Lincolnwood, IL 60712

با تشکر!

Untitled_Artwork copy 3.jpg

به لیست پستی بپیوندید

با تشکر!

bottom of page